Biodynamische massage therapie

Eerst het één en ander over Biodynamische therapie

De biodynamische psychologie gaat uit van de organische verbinding tussen lichaam en  geest, waarbij de levensenergie vrij en spontaan kan stromen in alle lagen van ons wezen. Het lichaam heeft zijn eigen bewustzijn waarin ervaringen worden opgedaan en verwerkt. We ontwikkelen ons ervarenderwijs in relatie met onze omgeving. Dit gaat gepaard met conditionering van de levensenergie. In de loop van onze ontwikkeling leiden die conditioneringen tot verstarring in bepaalde conclusies, aannamen, overlevingsstrategieën. Als we deze conditioneringen kunnen herkennen en de energie die hierin gebonden is kunnen transformeren wordt ons leven meer en meer van onszelf in een proces dat we als thuiskomen ervaren. 
 In ons lichaam vertalen die zich in energieblokkades in de verschillende lagen: zoals spierspanning, vloeistofdruk, blokkade in de ademhaling, pantsering in de spijsverteringsorganen.
 
Uitgangspunten zijn 
- Liefdevol respect voor wie ieder mens ten diepste is. 
- Het lichaam heeft een eigen bewustzijn, waarmee en waarin ervaringen worden opgedaan en verwerkt. Centraal staat ‘organische zelfregulering’. 
- De weg van je eigen ontwikkeling is ten diepste persoonlijk. Met mildheid en nieuwsgierigheid de relatie aangaan is helend. 

Biodynamische massagetherapie

De massagetherapie is een vorm van bewustwording, zowel lichamelijk als psychisch. De therapeut richt zich op het losmaken van spanningen, zodat de peristaltische golven in de darmen de spanningsresten kunnen afvoeren. Er ontstaat weer ruimte in het lichaam, waardoor de ademhaling zich kan verdiepen en de geblokkeerde energie kan gaan stromen.
De massagetherapie begint met een kort gesprek, waarin de cliënt vertelt wat er speelt in diens leven. De therapeut vraagt welke gebeurtenissen spanning opleveren, hoe de cliënt daarmee omgaat en waaraan hij of zij behoefte heeft. Op basis hiervan kiest de therapeut een massagetechniek. Dit kan bijvoorbeeld een massage zijn die ontspant of vitaliseert.
Tijdens de massage legt de therapeut een speciale stethoscoop onder de cliënt, die de peristaltiek hoorbaar maakt. Na afloop van de massage krijgt de cliënt tijd om in rust het effect van de massage te voelen en te integreren.
 
Biodynamische massage is voor mensen die:
- last hebben van stressverschijnselen, en daarmee beter willen leren omgaan.
- behoefte hebben aan ondersteuning in moeilijke perioden op het werk, in de  thuissituatie, bij ziekte of de gevolgen daarvan
- weinig contact meer voelen met hun lichaam door bijvoorbeeld pijnlijke  gebeurtenissen in heden of verleden
- traumatische ervaringen hebben opgedaan 
- met hun lichaam als uitgangspunt hun werkelijke behoeften en kwaliteiten willen ontdekken en vormgeven in hun leven.

Praktisch

Biodynamische therapie kan een aanvulling zijn op de reguliere medische en geestelijke gezondheidszorg als een op zichzelf staande therapie. 
De duur van een behandeling is gemiddeld 75 minuten. Het aantal behandelingen kan sterk variëren; afhankelijk van de hulpvraag en de situatie van de cliënt. Voor de therapie begint, vindt er een intakegesprek plaats. Hierin komen uw huidige situatie, uw klachten en uw wensen ten aanzien van de begeleiding aan de orde. Op basis van dit gesprek nemen we samen het besluit om al dan niet met elkaar in zee te gaan.
Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden tot vergoeding.

Praktijken

De testsites hieronder worden verwijderd als zich meer dan 4 praktijken hebben aangemeld. Belangstelling? Klik hier.

Naam praktijk Plaats Postcode
Elsbet Hazewinkel Nijmegen ( Cordium) 6512 GB
Een zilverenrand - Lily Obbens Naarden 1411 JV
Praktijk Nicky Smout Amsterdam 1058 AN

 

^ Terug naar boven