Welke vormen van massage zijn voor mij geschikt?

Er zijn talloze vormen van massage. In ons land zijn vooral de klassieke of westerse massagevormen bekend. Vaak worden deze massages, meestal met de bedoeling ontspanning te geven, met olie op de blote huid gegeven.Een groeiend aantal masseurs past ook aromatische oliën toe. Als het doel daarbij genezing is, spreken we van Aromatherapie.
Achtergrondinfo over klassieke of westerse massagevormen vind je hier.

Oosterse en energetische massagevormen worden vooral therapeutisch toegepast, vanuit een holistisch mensbeeld, waarbij lichaam en geest worden gezien als één geheel, als twee kanten van één weegschaal die elkaar over en weer beinvloeden. Balans is waar het hierbij om gaat. Deze massagevormen zie je steeds meer toegepast worden. 
Klik voor meer achtergrondinformatie.

Hier vind je:

^ Terug naar boven