Geschiedenis van de massage

Massage is al zo oud als de mens bestaat. Het wordt voor het eerst beschreven in China, ongeveer 3000 voor Chr. (Tuina-massage).

In het klassieke Griekenland hield Herodicus, tijdgenoot van  Hippocrates, die ook wel de vader van de geneeskunde wordt genoemd, zich  bezig met massage. Ook de Romeinen en de Egyptenaren kenden vormen van massage, die werden toegepast om te ontspannen of als behandeling tegen allerlei kwalen.

In de middeleeuwen had men het niet zo op met lichamelijkheid en uit die periode hoor je er dan ook niet veel van. Pas in de zestiende eeuw komt massage weer in de belangstelling, vooral door Ambroise Paré, een arts uit Frankrijk.

In de zeventiende eeuw krijgt massage een medische status.

In het begin van de 19e eeuw ontwikkelt Per Hendrik Ling de Zweedse massage.

Taalkundig gezien vind je de oorsprong van het woord massage terug in het Arabisch: masse (drukken),  het Hebreeuws: maschesch (tasten) en het Grieks: massein (kneden).

 

^ Terug naar boven